om

FUGE er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kunstforening og Toten kunstforening som finner sted i perioden september 2019 til ut 2020.

Gjennom FUGE ønsker vi å gi muligheter for lokale profesjonelle kunstnere til å bli synlig i sitt eget nærmiljø, vise bredden som allerede eksisterer, samt skape/ etablere/opparbeide et miljø som er utviklende både for kunstnere og publikum.

Prosjektet vil være et pilotprosjekt for kunstforeningene.  De vil arbeide for at Gjøvik kunstforening og Toten kunstforening  fortsetter samarbeidet der de på sikt danner et permanent visningssted med fokus på lokal, regionalt og nasjonal samtidskunst.

FUGE viser utstillinger av profesjonelle kunstnere med tilhørighet i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten pluss inviterte kunstnere fra Søndre Land og Nordre Land. 

Utstillingene vises i Kauffeldtgården i Gjøvik.

F U G E er støttet av:

Gjøvik kommune

Østre Toten kommune

Vestre Toten kommune

Norske kunstforeninger