top of page

Magdalena Bak

Interaksjon - gjensidig påvirkning mellom objekter, personer, gjenstander eller fenomener; kontakt, innsamling av flere handlinger eller ambisjoner. Dette er den første tilgjengelige definisjonen angående dette begrepet. Imidlertid, hvis vi utvider vår kunnskap med en mulighet for tolkning og grundig analyse av begrepet, kommer vi over konseptet av symbolsk interaksjon som en prosess for utveksling av betydninger mellom individer, ledsaget av en tosidig analyse av symbolenes betydning, som foregår under hver handling innen verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Interaksjon er den egenskapen til et kunstverk som lar mottakeren iverksette tiltak som påvirker dets endelige form. Dette er en av de viktigste kjennetegnene ved moderne kultur. Interaksjon i kunsten er en dialog, det vil si dialog mellom skaperen og tilskueren. Dialog som kan resultere i et verk som skildrer kunstnerens kreative uttrykk eller viser mottakerens aktivitet.

Denne utstillingen tar sikte på å presentere et komplett og avsluttet verk. Dette er en serie av grafikkverk som lar meg skildre min kreative veien og gi et unikt uttrykk rettet mot mangfoldet av assosiasjoner og tolkninger fra tilskueren.

Det er mitt valg at jeg bruker grafikk som et kunstnerisk medium. Serigrafi-teknikken er det som er mitt hjerte nærmest. Serigrafi er en form av artistisk grafikk og kommersiell kunst som lages av silketrykk. Dette er en teknikk som stammer fra metodene for tekstilfarging som ble brukt i århundrer i Kina og deretter i Japan. Den var populær på 1900-tallet, da det var karakteristisk for popkunstartister. Den ble brukt av Andy Warhol, Roy Lichtenstein eller Robert Rauchenberg. Teknikken er veldig universell og har et bredt spekter av implementeringer og applikasjoner. Silketrykk skiller seg ut fra andre teknikker med at det anvendes tykkeste laget med maling her. Dette betyr at fargene på avtrykk av silketrykk har en intensitet som ikke sees i andre teknikker, og dette tillater også avtrykk med lyse farger på en mørk overflate. En av egenskapene til silketrykk er mangel på mulighet for gradering av fargemetning når du avtrykker fra kun én matrise. Tegningen oppnådd med silketrykkmetoden er flat og har full fargeintensitet i hvert fragment. Det er mulig å oppnå halvtoner ved å bruke riktig tegningstruktur (fine linjer, prikker) eller ved å bruke en trykkraster. Fordelen med serigrafi-teknikken er dens enkelhet og brukervennlighet. Det kan være en interessant form for fotografiarbeid. For meg betyr serigrafi bilder som kobler sammen grafikk og maleri. Ordet «bilder» uttrykker kanskje ikke alt, men sier absolutt mye. Det at jeg føler flere og flere «grafiske åpenbaringer» bekrefter at det var et riktig valg. Kanskje er dette akkurat det mediet som er mest kompatibelt med min mentale konstruksjon.

Hva uttrykker grafikkverkene mine? Hvert av dem er for meg et lukket emne (problem), og inspirasjonen er veldig personlig her. Tilskueren føler dem ikke nødvendigvis i tråd med min opprinnelige intensjon, men jeg er glad når en annen tolkning er mulig - for da antyder det at kunsten ikke er eksplisitt (interaksjon). Favorittstil, favorittartist? - Popkunst - som en intellektuell og filosofisk trend, som likevel ikke utelukker provokasjon og innebærer oppdagelsen av det generelt rådende «allmenne objektet»; et kulturelt fenomen som resulterer i en kult av populærkunst og samtidig tar massekultur for spøk. En stil som har åpnet seg på banale temaer og vanlige «sitater hentet fra omgivelsen» - en slags kollasj med elementer av virkelighet som har unik, reflekterende og transcendent karakter. Popkunst som visstnok skulle være en vaksine mot populisme, en leksjon i selvironi og selvkritikk. Artist(er) - det er Warhol, Hockney, Rauschenberg osv., popartistgruppen... Kanskje mest nær meg er de kreative intensjonene til Robert Rauschenberg. Hans verk, uten fortellende trekk, fritt sammensatt, lar tilskueren gjøre hva som helst assosiasjoner. Jeg tror at jeg i verkene mine også gir tilskueren den muligheten til å lese sine egne assosiasjoner. Dette er bare en liten kobling mellom mitt arbeid og popkunstdomenet.

Jeg konsentrerer arbeidet mitt hovedsakelig på grafikk og liknende. Grafikken er nettopp der jeg prøver å anvende slike verdier som: lesbarhet av intellektuell kommunikasjon, individuell stil, malerisk poetikk, gjennomtenkte komposisjonssystemer og omsorg for kunstnerisk perfeksjon.

Man kan snakke om min kunstnerisk uavhengighet siden 2000. Da disputerte jeg ved Maria Curie-Sklodowska universitetet i Lublin. Jeg har vært tro mot den teknikken jeg anvendte i vitnemålet mitt frem til i dag. Årsaken til mitt nære forhold med serigrafi stammes ikke bare fra min tidligere erfaring, men også fra attraktiviteten til selve teknikken, noe som har tiltrukket seg ivrige tilhengere i minst et halvt århundre. Skaperne innen popkunst var spesielt interessert i den, og så det som en mulighet til å manipulere sitater fra virkeligheten på en fri måte. I dag bestemmes serigrafiens popularitet av det faktum at det er nesten ubegrenset i mulighetene for å registrere visse representasjoner, samt at den har et bredt spekter av uttrykksmidler som knytter den til maleri, trykk og fotografering.

Fra begynnelsen har jeg jobbet med sykluser fokusert rundt utvalgte tematiske områder. Syklusformelen lar meg utvide det valgte temaet i serier, vise det fra forskjellige synsvinkler, konfrontere med andre og til slutt kombinere individuelle bilder i ett sentralt tema definert av tittelen på det grafiske settet.

De banale detaljene og elementene i hverdagens virkelighet får i verkene en dynamikk som er ukjent for oss, og dessuten også et malerisk uttrykk, en «usett rikdom». Til slutt blir disse helter i bildet, som åpner vår fantasi for historiene foreslått av titlene. Denne syklusen er også en referanse til Herbert Blumer sin filosofiske teori - det vil si symbolsk interaksjonisme, der interaksjon er den grunnleggende prosessen som ligger til grunn for den sosiale virkeligheten. Det som er viktig i interaksjonen er å sende signaler og gester gjennom organismer som opererer i omgivelsene sine for å bestemme hvordan de oppfører seg.

Symbolsk interaksjon hender når vi lærer normer som passer inn

i en gitt situasjon, så vi inntar andres roller eller deres synspunkt for å få kunnskap om hvordan vi skal reagere. Det er takket være den slags interaksjon at vi kommer inn i kulturen og dens verdier, tro og normer. På den annen side er det selvfølgelig takket være det å mestre kulturelle symboler at vi er i stand til å ta på oss andres roller, og på denne måten lærer vi hvordan vi skal takle menneskene rundt oss og ta forskjellige stillinger som følge av medlemskap i visse sosiale strukturer. I så fall, hvis vi ikke var i stand til å bruke kulturelle symboler og spille andres roller, ville interaksjonen være veldig vanskelig.

Tankeformulering, basert på en bevisst handling til et tegn innebygd innen isolert virkelighet, men samtidig i et klart definert rom, kan betraktes som det mest karakteristiske trekket i arbeidet mitt. Denne ferdigheten lar meg lage kunstverk fra detaljer som er kjent fra virkeligheten, men som blir abstrahert fra dens spesifikasjoner og oppfattes metaforisk. Takket være dette, er de suggestive bildene jeg lager relatert til min egen virkelighet og personlige tanker.

Interaksjoner - et egenskap til et kunstverk som lar mottakeren iverksette tiltak som påvirker den endelige formen til verket. Dette er en av de viktigste kjennetegnene ved moderne kultur. Interaksjoner i kunsten er en dialog, en type kommunikasjon i form av gjensidig påvirkning. Interaktive aktiviteter påvirker den endelige formen til verket. Da kan det endelig oppstå et verk som er rettet mer mot kunstnerens kreative uttrykk eller rettet mot mottakerens aktivitet. Mine «Interaksjoner» er den første typen aktivitet, dvs. viser og overfører ens eget kunstneriske uttrykk.

Målet mitt er å presentere et komplett og avsluttet bilde (et grafikkverk), som viser skaperens kreative uttrykk men er imidlertid rettet mot mangfoldet av assosiasjoner og rikdom på tolkninger fra tilskueren. «Interaksjoner» her er ikke bare gjenstandene som dominerer i flertallet av grafikkverkene i syklusen, men også de presenterte slagordene - altså tekster som skal signalisere en mulig interpretasjon, stimulere til refleksjon eller hjelpe til med å finne de rette assosiasjonene. Hvert verk er bygget på en slik måte at det inneholder et tegn - et symbol. Dette er rett og slett et motiv fungerende som et tegn på direkte ukjent innhold, ment kun å signalisere deres eksistens enten på grunnlag av en slags avtale (en allegori) eller gjennom ikke helt definerte analogier som gir mulighet for forskjellige tolkninger.

Stilutforming i kunstverkene

Grafikkverkene mine er en melding - et tegn. «Tegnet» betyr her gjenstander som vanligvis plasseres sentralt, av overnaturlig størrelse, blottet for «vanlige betydninger» til fordel for metaforiske kommunikasjonsmidler. Med andre ord: gjenstand-tegn blir til en merkende form og et markert innhold. Innholdet oppnås gjennom mottakerens evne til å tolke og gjennom evnen til å motsette seg andre tegn.

Wassily Kandinsky skriver: «Et ekte kunstverk stråler ut fra kunstneren på en gåtefull, merkelig, ganske enkelt mystisk måte. Separert fra kunstneren, det begynner sitt eget liv, det blir seg selv; et eget emne beveget av ånden - med et ord, et vesen som eksisterer virkelig og materielt».

Jeg ville kalle min kreative prosess intuitiv og reflekterende. Dette er forholdet mellom visjon og dens materielle form. Grafikkverkene mine har aldri vært gjengivelsen av tegninger, som jeg laget veldig sjeldent; disse var bare en skisse - et notat. Ved å lage slike «merknader», registrerer jeg i dem en spesifikk tanke, en form som fascinerte meg. Tegning, dersom det vises i grafikkverkene mine, oppstår som resultat av et søk, kombinert med en konstant jakt etter syntesen.

Jeg ville kalle stilen på grafikken min nokså uttrykksfull. Hvis jeg var å følge det emne av abstraksjonisme jeg startet, kan jeg sitere ordene av Henryk Tomaszewski - «selv et abstrakt bilde handler om noe». Abstraksjon i formsammenheng er alltid inspirert av spesifikke hendelser. Jeg må innrømme at jeg først og fremst er inspirert av ekspresjonisme og popkunst som er nærmest min natur. Jeg vil ikke at mine grafikkverk bare skal være en kopi av den nåværende virkeligheten som en kan ta opp med et fotoapparat. Jeg bryr meg om å skape et rom som tvinger oss til å bruke metoder innen maleri og grafikk. Ellers ville det være nok å lage en fotomontasje, det vil si arrangere en viss situasjon som oppstår i kunstnerens hode. Innholdet i et gitt bilde er like viktig som måten det er konstruert på. Sammenslåing av kontraster, «det grafiske vevet» og farge skaper til slutt et produkt som blir til et grafisk trykk. Uttrykk for verkene mine kan sees i «den raske notasjonen» om situasjoner, følelser og sanser som oppleves. Dette uttrykket manifesteres ved bruk av passende kunstneriske virkemidler som skaper stemningen i grafikkverket.

Jeg unngår bokstavelighet i arbeidene mine, men jeg også aksepterer tilskuerens selvstendige forstand av min visjon. Andre meninger og inntrykk fra å lese og tolke et bilde er verdifulle for meg. Hverdagen er en fantastisk grobunn for kunst. Vi lever av hva vi vil og hva vi ikke vil. Det er bra hvis det gjennomgår en slags transformasjon i oss, fordi resultatet kan være at vårt arbeid tar på dramatikk og dybde.

En like enorm rolle i skapelsesprosessen spilles av tekniske ferdigheter, som etter min mening skulle hver kunstner utvikle på sin egen måte. Slike ferdighetene er født i oss, utvikler seg og gjelder så lenge de tjener oss, og ikke rutinen. Et annet bemerkelsesverdig trekk er også å kombinere grafikkverk i sykluser som utvikler seg for å presentere et forbedret kunstnerisk budskap. Bilder føder andre påfølgende bilder (interaksjon) med lignende innhold, stemninger og felles formelle trekk.

Komposisjon

Selv om prinsippet for komposisjonsoppbygning forblir felles for alle verkene mine, er jeg alltid oppmerksom og legger stor vekt på valg av komposisjonselementer. Denne bevisste handlingen, en rent estetisk prosedyre, tillegger vekt til visse elementer i komposisjonen og gir tilskueren ganske mye rom for fri tolkning. Samtidig opprettholdes den dype følelsen av selve grafikkverket.

Som Arnold Hauser skrev: «Jeg kaller aldri ting ved navnene deres; jeg prøver å maskere noen egenskaper til objektet og avsløre andre». Som kunstner prøver jeg å se etter og bruke slike kommunikasjonsmidler som ikke lar uttømme betydningen av objekter, men heller gir tilskueren så mange tolkninger som mulig. For meg er det viktig at tilskueren observerer og tenker, ikke bare ser på.

Vi vet at de enkelte stedene på bildet ikke virker samtidig, men i rekkefølgen organisert av skaperen. Ifølge Władysław Strzeminski: «Vår visjon består av bevegelige blikk. Vi ser på ulike objekter henholdsvis, kaster blikk i forskjellige retninger, og bare ved å oppsummere dem gjennom en bevisst tanke skapes det et ensartet bilde av den observerte virkeligheten. Bildet av den observerte verden blir således ikke skapt i ett fast blikk, men gjennom en tanke som integrerer en handling». Jeg forstår denne måten å se verden på, og derfor bruker jeg en komposisjonsnøkkel i verkene mine som baseres på verdidifferensiering av komposisjonselementer.

Komposisjonen av verkene mine er sentral. Målet er å oppnå den tiltenkte kunstneriske effekten ved å velge farger, former, proporsjoner, teksturer og plassering av de presenterte elementene, noen ganger ved å ordne lignende komponenter og noen ganger ved å kontrastere dem. Et passende bruk av disse verktøyene gir effekt av forskjellige stemninger, følelser og opplevelser som mottakeren kan oppfatte - du kan for eksempel få en følelse av både stabilitet, orden, balanse, harmoni og andre.

Teknologien min innebærer arbeid med direkte og indirekte teknikker for å få en serigrafisk mal. Bruken av et raster - som et verktøy for å overføre et fotografisk bilde eller en frihåndstegning, men også implementere enkle silketrykkmaler - er et sentralt komposisjonselement i mitt kunstneriske arbeid.

Raster - det vil si simulasjon av et multi-tonalt bilde ved hjelp av et enkelt tonet bilde i form av et lite mønster er i mitt tilfelle bare et «verktøy» for å kartlegge virkeligheten. Dette er vanligvis et punkt (noen ganger også en linje, men av en minst mulig størrelse), tilpasset bare de tekniske mulighetene for å lage en matrise ved bruk av universelle nett (100 ldd). I grafikkverkene mine gir rasteret (sett fra en «normal» avstand) inntrykk av halvtoner, prikker eller linjer som er så små at de rører seg sammen og blander med bakgrunnen. Det er takket være rasteret at hvert delikat rom kan merkes i verkene mine, som knapt er synlig gjennom et utvalg av overnaturlige motiver, silhuetter av gjenstander plassert sentralt og nesten på hele overflaten av papiret.

Farge

Vi lever i en tid av et bilde, det fargerike bildet. Bilder er i den kunstneriske verden et symbol, en meningskode, et ikonisk budskap uttrykt med kunstens språk. Det ikoniske budskapet påvirker synssansen, stimulerer og aktiverer fantasien og former prosessene for oppfatning og forståelse av verden. Kunstspråket som refererer til kunstverk har en stor evne til å kommunisere, slik at det blir enklere å gå over fra et skjema til den presenterte virkeligheten. Det fungerer ikke som ord som følger hverandre i tid, men fungerer samtidig i en synshandling. Det fremmer samhandlingsprosesser mellom mennesker og miljøet, muliggjør bruk av ervervede perseptuelle opplevelser, støtter uttrykk av egne tanker og følelser gjennom nye, interessante former for kunstnerisk uttrykk. Språket innen visuell kunst, som er skapt av punkt, linje, flekk, overflate, proporsjon, kontrast, form og komposisjon er et viktig verktøy i mitt arbeid. Alle disse aspektene utgjør det generelle uttrykket i grafikkverkene.

Farge, som et formelement, forekommer ikke alene. Det er ledsaget av tekstur, flekk og grunn. Individuelle farger inneholder riktig symbolikk, fremkaller spesifikke inntrykk og forekommer i grupper av varme, kalde, dempede eller rene farger. Imidlertid kan det sies at oftest forekommer fargen i gruppen av enten kontrasterende eller lignende farger.

For meg er farge (fargetone) den viktigste byggesteinen i grafikkarbeidet mitt. Det er gjennom dem eller takket være dem at jeg presenterer mitt uttrykk - mine følelser, ofte på et symbolsk vis. Det jo sånt at «i persepsjonsprosessen får fargen større betydning enn andre elementer i den visuelle formen til verket, og det er akkurat av den grunnen at skapere anvender farge for å fremkalle følelser, voldelige opplevelser, forhøyede tilstander eller anelsen av det som riktignok er en hemmelighet av overgang til det ubevisste».

I århundrer har farger vært tegn-verdier, som på en måte inneholder en slags språklige informasjon. Disse er informasjonsbærere av sosiale og individuelle uttrykk. «Farge som symboltegn er et uttrykk for spontanitet og kreativitet i menneskets fantasi». Dette beviser udiskutabelt at det skapes en type tilbakemelding mellom et menneske og farger (kulører) - fargen assosieres med mange fenomener som ikke kan uttrykkes ved diskursiv tenkning eller abstrakte begreper». Som kunstner tilskriver jeg mye verdi til fargene som er brukt i verkene på en bevisst måte - dette er en slags uttrykksmelding. Fargene jeg bruker spiller rollen av et signal, en kode. Årsaken til at jeg bruker dem, både den materielle og kunstneriske, er viktig. Årsaken som indikerer noe, sier noe.

Fargene som brukes i verkene mine understreker dynamikken. Min antagelse var at grafikkverkene skulle leve og pulsere. Slike bilder er ikke kjedelige. Hvis de lever, endrer de seg, nettopp som alle levende ting.

KUNSTNERISK CV

 

Utdannelse:

 

Grafikk kunstner (silketrykk, digitaltrykk) og designer

Født i Lublin (Polen), 1976.

Hjemstadgutua 40

2848 Skreia

e-mail:magdalena@profilgrafisk.no

tlf. 95044488

instagram: @mabak_art magdalena@profilgrafisk.no

 

1995 - 2000      mastergrad i kunstfag (fra UMCS Universitet Marie Curie Sklodowska i Lublin, Polen)

Uteksaminert fra Artistic Department of Maria Curie Sklodowska Universitetet

i Lublin, Polen (WA UMCS LUBLIN). Diplom i Silketrykk Studio av Prof. G. Mazurek, 2000.

2000- 2011       Assistent på Design og Silketrykk Studio, WA Universitet Marie Curie Sklodowska i Lublin, Polen.

Fra 2012 jobber som Grafisk Designer og illustrator hos Profil Grafisk (reklamebyrå på Kobu, Norge).

 

Medlemskap:

Foreningen av Polske Kunstnere og Designere ZPAP Norske Billedkunstnere NBK fra 2018

 

Deltatt i over 100 kollektivutstillinger og grafiske kunst konkurranser i Polen og i utlandet: Bulgaria, Kina, Egypth, India, Italia, Korea, Mexico, Polen, Russland, Romania, Slovakia, Sverige, Storbritannia, USA.

Tildelt en premier i grafisk kunst konkurranser i Polen og i utlandet.

 

Utvalgte utstillinger:

 

2002

Artwork by the Art Faculty of Maria Curie Sklodowska University, BRUCE GALLERY OF ART,

 

Pensylwania, Edinboro, USA

2003

12th International Print Biennial Varna 2003, Graphic Gallery, Varna, BULGARIA

2003

Contemporary Lublin Engravers in Dalarna Museum, Museum of Dalarna, Falun, SWEDEN

2003

Grand Prix of Young Polish Print, BUNKIER SZTUKI, Krakow, POLAND

2004

VII International Art Triennale Majdanek 2004, Lublin, POLAND

2005

IV Novosibirsk International Biennial of contemporary graphic art, Novosibirsk State Art

 

Museum, Novosibirsk, RUSSIA

2005

13th International Print Biennial Varna 2005, Graphic Gallery, Varna, BULGARIA

2005

Polish Print, Directory of Print, MSTG, Krakow, POLAND

2006

5th Egyptian International Print Triennale 2006, Cario, EGYPT

2006

Salong Ost, Rattvik, SWEDEN

2006

Grand Prix of Young Polish Print”, BUNKIER SZTUKI, Krakow, POLAND

2007

Contemporary Prints 11 Graphic Artists From Poland, Kim Nae Hyun Art Gallery, KOREA

2007

Medial 2. Art Biennial, http://artaddiction.net/medial_biennial2/Bak/Bak.htm, London,

 

 

ENGLAND

2007

International Print Biennale L’Arte e Il Torchio Cremona 2007, ‘GRAPHICS FROM POLAND’

 

MUSEUM“ALA PONZONE” , via U. Dati 4, CREMONA, ITALY

2008

Graphic identity - Castle Art Center, Poznan, POLAND

2008

11th Meetings of the Graphic, Kazimierz Dln, POLAND

2008

LUBLIN’S POSTER 1927-2007, BWA Lublin – Public Library, Lublin, POLSKA

2008

11th Meetings of the Graphic, Honan Gallery, Falun, SWEDEN

2008

1st Digital Art Biennial, Gdynia City Museum, Gdynia, POLAND

2009

1st International East Art Salon, Castle Art Center, Lublin, POLAND

2009

Grand Prix of Young Polish Graphic, Kraków, POLAND

2010

ICON DATA 2010 – www.icondata.triennial.cracow.pl/magdalena_bak

2010

Contemporary Polish Printmaking Exhibition – Tianjin Academy of Arts, CHINA

2011

II International Art Triennale Imprint 2011, Warszawa, POLAND

2011

“Alchemia Kobiet” ACK Chatka Zaka, Lublin, POLAND

2011

16. East Art Salon, BWA Lublin, Lublin, POLAND

2012

Contemporary Polish Printmaking Exhibition, Lalit Kala Academy Gallery, New Delhi, INDIA

2013

Contemporary Polish Graphics, National Museum in Porto, Porto, PORTUGAL

2014

International Biennial of Graphic digital Arts, Gdynia Design Centre, Gdynia, POLAND

2014

19. East Art Salon, BWA Lublin, Lublin, POLAND

2015

20. East Art salon, BWA Lublin, Lublin POLAND

2015

Grafikk, Kaffka Café, Gj­­­øvik, NORWAY

2015

Sommerutstiling, Raufoss Gård, Raufoss, NORWAY

2016

Juryert utstilling, Hamar kulturhus NORWAY

2017

Innlandsutstillingen - åpen juryert utstilling, Hamar kulturhus, NORWAY

2018

2019

2019

 

2020

Innlandsutstillingen - åpen juryert utstilling, Hamar kulturhus, NORWAY

20th International Print Biennial Varna 2019, Boris Gredoriev Art gallery, Varna, BULGARIA

Bucharest International Print Biennale 2019, National Museum of Romanian Literature, Bucharest, ROMANIA

Grafiktriennal XVI – Nordic Contemporary Print Triennial 2020, SVERIE:

  • GALLERI SANDER, Norrköping 25 januari – 14 mars 2020

  • TRELLEBORGS MUSEUM, 4 april – 23 maj 2020

  • KONSTHALLEN, Kulturens Hus I Luleå, 3 september – 4 oktober 2020

 

 

 

 

 

 

Utgangspunkt for min kunst er venlige tingene som tema. Jeg gir dem nye betydninger og noen ganger setter sammen i ulike komposisjoner.

Jeg er rastløs, jeg har mange følelser som balanserer ofte på grensen av to ekstreme situasjon- er: eufori og kanskje ikke tristhet, men litt refleksjon, så jeg trenger en impuls fra utsiden for å lage kunst. Derfor følelsene som provoserer å gjøre grafikk eller design kommer fra å observere omgivelsene og uenige om hva som skjer rundt.

 

Magdalena Bak

magda_FB_instagram.jpg
Magdalena Bak_Sericol_Silkscreen_85x125c
bottom of page