top of page

IOMAKA
En samtale som aldri slutter
2.9.-2.10., 2022

Ingrunn O. Myrland

Ann Kristin Aas

IOMAKA består av Ingrunn O. Myrland fra Hov i Land og Ann Kristin Aas fra Ridabu/Hamar (begge f.1976) De har samarbeidet om utstillinger siden 2010, men de har kjent hverandre i 27 år. Samtalen om kunsten og livet pågår fremdeles..

 

IOMAKA jobber med blant annet objekter, bilder og rominstallasjon. De bearbeider og iscenesetter materialer og gjenstander med utgangspunkt i det tematiske, taktile og assosiative potensiale. De jobber hovedsakelig individuelt med hver sine arbeider, men tar utgangspunkt i en felles tematikk som blir til et felles univers når det settes sammen i utstillingsrommet.

 

Ingrunn O. Myrland om sitt arbeide:

 

Tekstiler er de materialene vi opplever nærmest huden vår. De er en forlengelse av oss selv, nært knyttet til vår identitet og vårt erfaringsregister. Nettopp derfor; når jeg klipper, limer og håndsyr store bildetepper, opplever jeg et nærvær til situasjonene og menneskene jeg portretterer.

 

På FUGE vil Ingrunn vise noen nye ferske bildetepper, samt en serie linoleumstrykk som komplimenterer de store tekstilarbeidene. Arbeidene tematiserer tiden sett i fra et menneskelig perspektiv; hverdagsøyeblikk, nærhet mellom mennesker, ung og gammel, i lek, arbeid og melankoli..

 

Ann Kristin Aas om sitt arbeide:

 

Tingene jeg finner er bærere av historier om fortid, men jeg er opptatt av å aktualisere, aktivisere og forsøker å belyse problemstillinger i møtet mellom natur og kultur i vår samtid. Jeg trekkes mot, og ser mulighetene i det som finnes nært rundt meg, og leter etter det sanselige potensiale. Prosjektene mine kan sees på som en visualisering av det jeg observerer, forundres over – en forlengelse av en tanke..

 

På FUGE vil Ann Kristin presentere installasjoner hvor treet har fokus; både materielt og konseptuelt. – Et lite tre på en hylle, en stor vegginstallasjon med plank fra en gammel øltønne, en stol med kvister bundet fast, en bildecollage av falmende papirrester. En visuell fabulering over de lange perspektivene – fremover og bakover i tid.

bottom of page