top of page

Patrick Huse

Siden vi lever i en fragmentert forståelse av livet og utstillingen består av ulike fragmenter fra ulike perioder faller tittelen naturlig.

Det finnes selvfølgelig en tråd gjennom utstillingen fordi uavhengig av periode er de knyttet sammen og beskriver en større del av en virkelighet.

Utstillingen består av tresnitt, maleri, tegning, skulptur og installerte treobjekter. Arbeidene er fra 1981 til i dag.

Kunst kan og bør stille spørsmål, noe som knytter erfaringer fra fortiden til nåtiden. Hvis vi tar oss tid til å nøste opp i det skjulte, fragmenter fra minnelandskapet, kan vi kanskje finne nødvendige erfaringer som kan bidra til større forståelse i nåtid og framtid, samtidig som helheten kan være vanskelig se eller erfare. De erfaringene som minnelandskapet representerer, kan synes vanskelig å gjenkjenne i det «moderne» samtidige samfunn.

bottom of page