Tone Myskja,
Espen Røise,
Espen Brændsrød


Jeg blir det som er samlet inn

29.10.-27.11.2022

Til utstillingen - Jeg blir det som er samlet inn - på Galleri FUGE har Tone Myskja invitert inn kunstnerne Espen Brændsrød og Espen Røise.

Arbeidene til Brændsrød, Røise og Myskja kan danne et spennende møtepunkt i deres felles interesse for tid, topografi og bevegelse.

 

Brændsrød, Røise og Myskja er nærsynte i sine arbeidsprosesser.

Alle tre jobber med et organisk uttrykk; i strekens rytmiske, brutte og nesten usynlige avsetninger på papiret, og i pigmentenes og temperaens langsomme oppbygging av billedflaten.

 

Espen Røise arbeider fram et vegetativt kaos i maleriene sine. Summen av sporene satt av mot underlaget, gir ofte følelsen av å stå overfor områder av ikke-kultivert natur. Skogbunner, villniss, kjerr, elveleier, vannspeil synes å vokse fram fra den maleriske strukturen. I billedbyggingen ligger det hos Røise en vedvarende higen etter orden, for å organisere en kaotisk flate, en kaotisk natur.

 

Espen Brændsrøds små blyanttegninger er oppløste, knapt synlige, brutte streker som antyder naturformer. Hver enkelt tegning er ikke knyttet til noe motiv eller sted utover tegnearkets dimensjoner og de bevegelser som oppstår innad, i tegneredskapets spor.

Strekens langsomme “sedimentære” utvidelse av tegningens rom er her arbeidets primære motivasjon. Sporsettingen tilhører situasjonens begrensning; håndens og arkets verden.

 

Tone Myskja er en billedkunstner som jobber med video som visuelt og skulpturelt element gjennom utstillinger, konserter og sceniske opptredener. Myskja har en musikalsk tilnærming, og komponerer komplekse og sammensatte videoer og installasjoner. Hun jobber også med tegning som organiske partiturer relatert til hennes interesse for rytmikk og språk. Til utstillingen på FUGE vil hun vise tegnearbeid.

 

Jeg blir det som er samlet inn, er Røise, Brændsrød og Myskjas første felles utstilling.