top of page

Erle Saxegaard / Marte H. S. Dahl / Sofie Brønner

EVERYBODY KNOWS HOW TO SIT IN A CHAIR

2.10.-31.10.2021

I utstillingen Everybody Knows How To Sit In a Chair inviteres du til å ta en nærmere titt på omgivelsene dine. Kunstnerne Erle Saxegaard, Marte Dahl og Sofie Brønner brukte sommeren 2020 to uker på Hveem der de undersøkte hvordan deres ulike kunstpraksiser forandret seg og ble påvirket i møte med et spesifikt sted. Som tittelen på utstillingen antyder vet alle hvordan man bruker en stol, men det spennende skjer når våre vante måter å forholde oss til tingene rundt oss blir utfordret. Utstillingen går i dybden på hva et sted kan være og kunstnerne har tolket stedet gjennom skulptur, farger og performance.  

 

Arbeidene i utstillingen har et kroppslig element, der kunstnerens kropp er både direkte og indirekte til stede i arbeidene. Marte Dahl utforsker kroppens muligheter gjennom et performance for kamera -arbeid. Sofie Brønner sine treskulpturer leder tankene hen på fordreide kropper, i tillegg til det rent fysiske arbeidet som er lagt ned for å produsere skulpturene. Erle Saxegaard sine skulpturer og malerier er som avtrykk av imaginære kropper.

bottom of page