Kauffeldtgården, Kauffeldtsplass 1, 2015 Gjøvik

  • Facebook Clean
  • Hvit Instagram Ikon

EXIT DAY

Jeg utrykker meg i skulptur, tegning, installasjon og lyd. Min kunstneriske praksis utvikles ved stadig å utforske nye medier og materialer.

 

Min bakgrunn er fra Kunsthøyskolen i Oslo hvor jeg tok et hovedfag i skulptur. Etter studiene flyttet jeg til Beijing i Kina hvor jeg holdt atelier i åtte år. Oppholdet i Kina har påvirket hvordan jeg arbeider, hvilke temaer som opptar meg og ikke minst hvordan jeg ser mine omgivelser.

 

Etter tilbakekomsten til Norge har mitt hovedfokus vært på skulptur i det offentlige rom, mitt seneste arbeid «Krets» blir å se ved nye Labo helse- og omsorgssenter som står ferdig vinteren 2020.