top of page

Elise Schonhowd

[moti:’v]

05/09/2019 - 29/09/2019

 [moti:´v] er tittelen på åpningsutstillingen i FUGE som er et samarbeid mellom Gjøvik og Toten Kunstforening der man over et år ønsker å vise lokale kunstnere. Elise Schonhowd er første utstiller, og utstillingen vil gjennom bilder, tekst og skulpturer studere motivet som ligger bak en handling og det visuelle motivet som inspirere til refleksjon. Utstillingen er en invitasjon til publikum til å komme nærmere prosessen som knytter seg til å utforske et tema gjennom bevegelse, bilde og form.
Sårbarhet, feilbarlighet, presisjon og antagelser utvikler et formspråk man vil bli kjent med gjennom forskjellig materialer og innfallsvinkler rundt et tema. Et sakte formspråk som søker en form. Det knytter seg stor usikkerhet til noe så enkelt som å se, for hva er det egentlig man ser og hvorfor forstår man det slik man gjør ... og vil denne arenaen og disse forsøkene utvikle andre måter å forstå både sin egen virkelighet og andres på? Utstillingen ønsker ikke å legge begrensninger der de ikke er naturlige, men hviler godt i de som for øyeblikket er nødvendige. Dette er en varm invitasjon til å møte en verden i form som kan åpne mulighetene for nye opplevelser. Når teknikken ikke er målet, men veien, hva da?

bottom of page