top of page

Caroline Ho-Bich-Tuyen-Dang /
 Kjell Samkopf

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang arbeider bl.a. med vekstsykluser, sanking og matlaging, som en del av sin kunstneriske praksis. Dagliglivets ritualer inngår som en naturlig del av kunsten.

Utstillingen vil inneholde installasjoner bestående av objekter, levende og tørkede planter, illustrasjoner, tegninger, oppskrifter og video. I løpet av utstillingsperioden inviteres publikum til å overvære og ta del i ulike aktiviteter knyttet til utstillingen.

 

«Det sentrale i min kunstpraksis er å skape et integrert hverdagsliv; der de ulike daglige aktivitetene inngår som elementer i en overordnet og enhetlig livs- og kunstpraksis.

 

Kunsten er ikke separert fra det daglige livet, men en del av hverdagen, i den betydning at kunstarbeid og hverdagslige gjøremål ikke kan skilles, men er sidestilt og gjensidig påvirket av hverandre.

 

Bak dette ligger et behov for å øke min egen oppmerksomhet om hva det vil si å være menneske, om hva som er min plass i naturens kretsløp, og å utforske det metafysiske i stedet for det funksjonelle.

 

Å bevisstgjøre rutinepregede hverdagshandlinger er et arbeid som tydeliggjør våre vaner.

Våre synlige og usynlige daglige vaner utgjør våre liv. Å rette min oppmerksomhet mot disse er en stille form for aktivisme, som bærer med seg en mulighet for utvikling og transformasjon.»

 

 

Kjell Samkopf er komponist og perkusjonist.

Hans bidrag til utstillingen «Sacred Circles» er bl.a. et nykomponert verk med tittelen «Seed Circulation». 

 

«Lydmaterialet i verket «Seed Circulation» er lyden av ulike typer frø som blir rotert rundt i en sirkelbevegelse i tallerkener og beholdere av forskjellige størrelser og materiale: tre, metall, flettet bast, papp, terrakotta, porselen o.l. 

 

Frøene består av selvsankede frø av spiselige planter i området der vi bor. Disse er gruppert i tre kategorier etter størrelse: små, mellomstore og store. Frøene er fordelt i tallerkener og beholdere av forskjellig materiale, som betyr ulik grad av friksjon. Frøene roteres i tre hastigheter: langsomt, middels fort og fort, med gradvise overganger fra én hastighet til den neste.

 

Jeg har konsentrert meg om frø fra norske spiselige planter. I gamle tider var frøsanking og oppbevaring av frø en del av husholdet. I dag skjer det en bevisstgjøring omkring viktigheten av kunnskap om og behandling av frø. Planter vi har sett på som ugress viser seg å være næringsrike og viktige både som medisin og mat. Vill mat er på full fart inn på kjøkkenet igjen. Jeg ønsker å gi denne livsviktige resursen som frøet er, et lydlig løft»

 


Følgende arrangementer er planlagt i løpet av utstillingsperioden:

 

Lørdag 29.mai: Utstillingsåpning m/ bok- og cd- lansering.

 

Søndag 30.mai: PROSJEKTROM: Klokka 13.30, konsert USAL

(Uninterrupted Sustained Attentive Listening)( Påmelding )

Link:http://www.samkopf.no/pub/USALSeedCirculation.pdf

Presentasjon av CD-utgivelsen "Seed circulation"

 

Lørdag 5.juni: PROSJEKTROM: Klokka 13.30, konsert USAL ( Påmelding )

 

Søndag 6.juni: Frødyrking; samtale og workshop. Åpen for deltakelse (Strømmes)

 

Lørdag 12.juni: Kurs i surdeigbrød. Åpen for deltakelse (Strømmes)

 

Søndag 13.juni: Stille-strikking, en performance åpen for deltakelse (Strømmes)

 

Lørdag 19.juni: PROSJEKTROM: Klokka 13.30, konsert "Seed Circulation"

m/ Birger Mistereggen, Kjell Tore Innervik og Kjell Samkopf  (Uten publikum, strømmes)

Video: Morten Minothi Kristiansen. Lyd: Audun Strype.

 

Søndag 20.juni: Digital konsert; John Cage "Branches" 1976

m/ Birger Mistereggen, Kjell Tore Innervik og Kjell Samkopf (Video)

 

Lørdag 26.juni: Fra frø til frø; samtale og workshop om frøsanking og dyrking av egen mat. Åpen for deltakelse. (Strømmes)

 

Søndag 27.juni: Utstillingsavslutning.

 

 

Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. 

Ved enkelte arrangementer vil dørene holde stengt mens aktivitetene foregår (30-60 min)

Max fem deltakere på de fysiske arrangementene, derfor ønskes påmelding.

Ta kontakt på: nurgni@gmail.com

Logo-FALLAND sort.png
egg[18050].jpeg
Earth and heaven01.jpeg
unnamed (1).png
unnamed.png
bottom of page