Beate Juell

Jeg arbeider med skulpturer i keramiske materialer. 

Leiren bearbeides til objekter og figurasjoner med mytiske og religiøse referanser

Gjennom ulike serier relatert til et valgt tema søker jeg en dypere forståelse for mine omgivelser.

 

Prosessen styres av å finne en gjenklang mellom en indre erfaring, stemning eller følelse og en ytre form.

Skulpturene glaseres og brennes til 1240 grader, ofte flere ganger til hver enkelt form har fått sitt særpreg.