top of page

Ansgar Ole Olsen

Arbeidstittel:  « Aqua, terra, ferro, calidi».

"Kunstprosjektet tar utgangspunkt verk vi har laget sammen, og verk vi har laget hver for oss.  Et verksteds-samarbeid I over 30 år vises gjennom verkene; vi er sterkt influert av hverandres uttrykk og arbeidsmåter, men dette blir bearbeidet I ulike materialer.

Arbeidstittelen avspeiler hovedingrediensene I våre råmaterialer; jord og jern.  Disse råmaterialene bearbeides  ved hjelp av vann og går til slutt gjennom ild/varme.  Leire er kun plastisk når den inneholder vann, og jern ruster gjennom kontakten med vannet. Leire må utsettes for sterk varme for å bli keramikk, og jernet smis og sveises ved hjelp av varme.

Aqua er I denne sammenhengen er en  klar assosiasjon til «livets vann», men også vann som kilde til alt vi ellers spiser og drikker.   

Kunstverkene vil avspeile noe av framstillings- prosessen, men også handle om former som samler, oppbevarer, fyller og forundrer."

Kari Oline Øverseth og 

Ansgar Ole Olsen

bottom of page