Anna Österberg

Genom broderiet blir jag närvarande. Det långsamma & repetetiva låter mig dröja vid det betydelsefulla & får mig att stanna kvar. Handen, nålen & tråden skriver de historier jag önskar berätta – de formar & livnär berättelsen.
Jag använder mig av traditionella textila tekniker & okomplicerade material. Jag undersöker person, identitet & kön samt letar ofta efter ett tydligt kvinnoperspektiv.

Kauffeldtgården, Kauffeldtsplass 1, 2015 Gjøvik

  • Facebook Clean
  • Hvit Instagram Ikon