Earth and heaven01.jpeg
åpningstider
 Fredag, lørdag, søndag 12:00-15:00 
Endringer kan forekomme,
følg med på 
www.facebook.com/prosjektfuge

Kauffeldtgården

Kauffeldtsplass 1

2815 Gjøvik

kommende utstillinger

1.7.-10.8.

Åpen prosjektperiode

20.8.-19.9.

Runa Nymoen Sandnes /

Kjetil Nergaard

2.10.-31.10.

Erle Saxegaard / Marte H. S. Dahl / Sofie Brønner

5.11.-31.12.

Åpen prosjektperiode